Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm

 • Báo cáo nhân quả
 • Chuẩn bị tài liệu cho phạm vi công trình
 • Công trình điện và sửa chữa khẩn cấp
 • Công trình và sửa chữa ống nước khẩn cấp
 • Sửa chữa mái khẩn cấp
 • Khẩn cấp Make Két an toàn-gọi outs
 • Sửa chữa thiệt hại tác động
 • Lửa phục hồi
 • Sát thương bão
 • Sửa chữa mái nhà
 • Roof báo cáo
 • Xây dựng chính
 • Màng chống thấm
 • Rò rỉ điều tra ống nước và thử nghiệm
 • In-House joinery Shop
Scroll to Top