Nếu công ty bảo hiểm của bạn yêu cầu bạn phải trả cho chúng tôi dư thừa của bạn, bạn có thể trả tiền ở đây trong đơn này. Các phương thức thanh toán khác có sẵn vui lòng liên hệ với chúng tôi trên + 612 8753 0188 để tìm hiểu thêm.

 • Enter Either the SHBR Job Number or your Insurers Claim Number
 • Enter Your Excess Amount
 • American Express
  Discover
  MasterCard
  Visa
   
Scroll to Top